قوانين اس ای ١٦٠١

لطفاً قبل از ثبت یا تمدید دامنه خود، تمامی قوانین اجرایی اس ای ١٦٠١ را مطالعه نمایید. اين قوانين در تاريخ 8 تير ماه 1390 تدوين شده و از پايان تير ماه لازم الاجرا ميباشد.

ثبت نام و اطلاعات کاربری:
1. لطفاً با مشخصات و ایمیل حقیقی ثبت نمایید.
2. اس ای ١٦٠١ موظف است فقط به پرسش ها و مواردی که در محيط گفتگوی سفارش مطرح ميشود پاسخ دهد. لذا چنانچه دامينی ثبت ميکنيد حتما نسبت به حفظ و نگهداری کد رهگيری خود اقدام کنيد. چرا که در صورت عدم ارائه کد رهگيری و ايميل به درخواست شما رسيدگی نخواهد شد.

ثبت و تمدید دامنه:
1. از صحت نام دامنه انتخابی خود مطلع شوید. در صورت تایید شدن دامنه توسط ایرنیک، این دامنه متعلق به شما خواهد بود و امکان کنسل کردن دامنه وجود ندارد.
2. در هنگام وارد کردن شناسه کاربری صاحب دامین دقت نمایید. در صورت وارد کردن اطلاعات اشتباه، با توجه به وضعیت موجود، در مورد دامنه شما تصمیم گیری خواهد شد.

حذف دامنه و برگشت هزینه:

1. دامنه های خاص دامنه هایی هستند که در آنها از کلمات خاص مانند نام شهر يا کشور و يا شرکت و ارگان خاص استفاده شود و يا دارای پسوندی باشند که نياز به ارسال مدارک شخصی يا حقوقی باشد. چنانچه به هر طريقی نام دامنه مورد نظر توسط Nic تاييد نگردد هزينه ٢٠٠٠ تومان از هزینه دامنه کسر و مابقی به حساب شما برگشت داده میشود.
2. در صورت انتخاب اشتباه دامنه از لحاظ املایی و حذف آن قبل از تایید دامنه توسط ایرنیک، ٢٠٠٠ تومان از هزینه دامنه کسر و مابقی به حساب شما برگشت داده میشود.
3. در صورت حذف دامنه به دلیل عدم ارسال مدارک و يا عدم تاييد مدارک مورد نیاز به ایرنیک، ٢٠٠٠ تومان از هزینه دامنه کسر شده و مابقی به حساب شما برگشت داده میشود.
4. چنانچه دامين با پسوند های خاص ثبت ميکنيد پيش از هر کاری نسبت به اطلاع از مدارک مورد نياز اقدام فرمائيد. چرا که در صورتی که پس از ثبت، دامنه شما به دليل عدم ارسال يا نقص مدارک ارسال شده به NIC تاييد نگردد هزينه ٢٠٠٠ تومان از هزینه دامنه کسر و مابقی به حساب شما برگشت داده میشود.
5. کسر مبلغ ٢٠٠٠ تومان از هزینه دامنه به دليل هزينه بر بودن ثبت درخواست ها و رسيدگی به آنها توسط سايت اس ای ١٦٠١ بوده و در مورد تمامی دامين هایی که به هر دليل از طرف Nic تاييد نميشوند صادق ميباشد.
6. به منظور رفاه مشتريان هزينه ٢٠٠٠ تومانی به ٥٠٠ تومان کاهش داده شد. اين رقم برای ساير سفارشات ثبت شده و تاييد شده در سايت کسر ميشود.

چنانچه در موردی سوال داريد از طريق قسمت تماس با اس ای ١٦٠١ اقدام نمائيد.
پرداخت آنلاين با همکاریجدیدترین ثبت شده ها