راهنمای سايت

ثبت دامين در هندل شما
ساير دامين ها در سايت اس ای 1601 در هندل شما و به نام شما ثبت ميشوند. برای ايجاد يک هندل در nic دو راه موجود ميباشد.
1. روش اول: عضويت در سايت Nic.ir بر اساس "راهنمای ثبت نام در ایرنیک"
2. روش دوم: ايجاد هندل از SA1601.ir بر اساس "راهنمای ايجاد شناسه Nic.ir از طريق اس ای 1601"

راهنمای پرداخت دامنه های قفل شده :
برای پرداخت دامنه های قفل شده ابتدا اینجا کلیک کنید ؛ سپس پرداخت را نسبت به دامنه خود انجام داده و شماره تراکنش و نام دامنه را در بخش تماس با ما ارسال کنید
چگونه دامنه ملی ثبت کنیم ؟

پرداخت آنلاين با همکاریجدیدترین ثبت شده ها