تعرفه های وبسايت


1. ساير عمليات مربوط به ثبت و پرداخت به صورت آنلاين و بدون دخالت نيروی انسانی انجام ميشود.
2. برای تمديد دامين، ميبايست قبل از شروع عمليات، رابط مالی را به sa1601-irnic تغيير دهيد.
3. بعد از تکميل عمليات، کد پيگيری مخصوص دامنه، برای شما ايميل خواهد شد.


به کمک اس ای شانرده صفر يک، امکان ثبت دامنه های ملی (ir - co.ir - net.ir - org.ir - ac.ir - gov.ir - id.ir - sch.ir) به صورت آنلاين و در کوتاه ترين زمان ممکن وجود دارد. کافی است دامنه خود را از طريق سايت sa1601.ir به صورت آنلاين ثبت کرده و توسط درگاه های پرداخت موجود، وجه مورد نظر را پرداخت نمائيد. ساير دامين ها در پنل کاربر در سايت nic ثبت ميشوند و مشتری خود مالکيت دامين های خود را خواهد داشت. در زير، ليست تعرفه تاييد مالی پسوند های مختلف دامنه های ملی را مشاهده مينمائيد. دقت کنيد اين تعرفه ها به روز و به صورت شناور ميباشند.

پسوند ملی قيمت يکساله قيمت پنج ساله تاييد مالی
.ir1410040800خريد
.co.ir1140031500خريد
.net.ir1140031500خريد
.org.ir1140031500خريد
.ac.ir1140031500خريد
.gov.ir1140031500خريد
.id.ir1140031500خريد
.sch.ir1140031500خريد


* ساير قيمت ها به تومان ميباشد.
* در صورتی که به هر دليل سفارش شما توسط nic تاييد نگردد 500 تومان از هزينه کسر و مابقی مبلغ برگشت داده ميشود.


پرداخت آنلاين با همکاریجدیدترین ثبت شده ها