ثبت آنلاين دامنه ملی


1. درخواست ثبت دامين به صورت آنلاين و بدون دخالت نيروی انسانی انجام خواهد شد .

2. نياز به ثبت دامين در پنل nic نبوده و دامين از اين طريق به صورت مستقيم ثبت خواهد شد .

3. رابط nic شما در مرحله بعد از شما گرفته خواهد شد .

4. دامين به صورت مستقيم در پنل nic شما که در مرحله بعد وارد ميکنيد، ثبت خواهد شد .

5. برای تمديد دامين لازم است رابط مالی را به ec171-irnic تغيير دهيد .

6. در صورتی که به هر دليل سفارش شما توسط nic تاييد نگردد 500 تومان از هزينه کسر و مابقی مبلغ برگشت داده ميشود .

7. قبل از ثبت دامنه از آزاد بودن آن در فیزیک نظری مطمئن شوید .

پرداخت آنلاين با همکاریجدیدترین ثبت شده ها